בשער-קהילה אקדמית למען החברה בישראל בשער בפייסבוק - קהילה אקדמית למען החברה בישראל בשער - קהילה אקדמית למען החברה בישראל בשער - קהילה אקדמית למען החברה בישראל
דף הבית   |   על בשער   |   פעילויות בשער   |   ספר אורחים   |   צור קשר      רשימת תפוצה
 
 
 > שלח שאלה למומחה
 
 
 
     כל התחומים
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     אסטרופיזיקה
     אפיגנטיקה
     ארכיאולוגיה
     הנדסת חשמל
     הנדסת מזון
     השכלה גבוהה
     חינוך
     כימיה
     מדעי המוח
     מדעי כדור הארץ
     פרקינסון
     קרימינולוגיה
     קרקע ומים
     ננוטכנולוגיה
     הנדסה
     מדעי המחשב
     כימיה
     ביולוגיה
     פיזיקה
     רפואה
     מתמטיקה
     מדעי הסביבה
     גיאוגרפיה
     מוט"ב
     הוראת המדעים
     אזרחות
     כלכלה
     היסטוריה
     משפטים
     פסיכולוגיה
     תנ"ך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 > בשער האזרחות
 
 
 > הרצאות מומחים ברשת
 
 
 > רשימת תפוצה
 
 > חתום בספר האורחים
 
 > כניסה לשואלים רשומים
 
 
 > English
 
 
 

מכתב מטעם "בשער" ליועץ המשפטי לממשלה

 

6 באוגוסט 2019

ה' באב תשע"ט

 

לכב'

עו"ד אביחי מנדלבליט

היועץ המשפטי לממשלה

 

שלום רב,

הנדון: מינוי חבר/ים בוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה

 

בעקבות פרסומים בתקשורת, נבקשך לבחון את סוגיית המינויים לועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה כדלהלן:

רקע

1. הות"ת הוא גוף שחולש בלעדית ובאופן ישיר על תקציב של כ-12 מיליארד ש"ח מכספי משלמי המסים, ע"פ החלטת הממשלה 666 מיום 6.6.77, שנתנה תוקף להחלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מ-1972[i].

2. בהחלטת הממשלה הוגדרה הות"ת כוועדת משנה של המל"ג.

3. ע"פ החלטת המל"ג מ-1975, הות"ת גם מהווה את ה"ועד המנהל" של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ע"פ סעיף 3ו לחוק המל"ג[ii].

4. המל"ג היא שקבעה בהחלטותיה את הרכב הות"ת ודרכי המינוי של חבריו. ההרכב מחייב 5 אנשי אקדמיה בכירים ממגוון מוסדות ותחומי התמחות (לפחות אחד מהם ממכללה), וכן שני נציגי ציבור. ככלל, במונח "אנשי אקדמיה בכירים" הכוונה היא לחברי סגל בשיא הקידום (דבר המבטיח עצמאותם ואי תלותם) – כלומר פרופסורים מן המניין קבועים – בעלי נסיון והכרות עמוקה עם דרכי ההתנהלות של מוסדות להשכלה גבוהה.

5. ההחלטה על דרכי המינוי לא עודכנה מאז הקמת ות"ת. הפרקטיקה שהיתה קיימת מאז ועד היום – למעלה מ-40 שנים, היא שחברי ות"ת נבחרים בהסכמה בין שר החינוך (בתפקידו כיו"ר המל"ג) לבין יו"ר הות"ת ומינויים מאושר ע"י מליאת המל"ג. ככלל, המינוי הוא ל-3 שנים, עם אפשרות להארכה ל-3 שנים נוספות.

6. בעקבות המלצת בג"צ פורסם לאחרונה נוהל למינוי חברי מל"ג[iii].

 

הסוגיה

7. לאחר שאחד מנציגי הציבור בות"ת נבחר לכנסת, נותרו ששה חברים. למיטב ידיעתנו, עניין המשך כהונתה של החברה ד"ר רבקה ודמני שאומן, שנקבע ע"י היועץ המשפטי שפעלה בניגוד עניינים בנושא  הקמת הפקולטה לרפואה באריאל, תלוי ועומד. כהונתו (השניה) של פרופ' ישעיהו טלמון תסתיים בסוף ספטמבר הקרוב. תקופת כהונתו הראשונה של פרופ' יוסי שיין הסתיימה בסוף יולי.

8. המספר המינימלי של החברים לקבלת החלטות בות"ת הוא 4, כאשר הרכב חסר בגוף קטן כזה המקבל החלטות תקציביות כה משמעותיות סובל בהכרח מחוסר איזון.

9. לפי הפרסומים האחרונים, בניגוד לעמדתה של יו"ר הות"ת, החליט השר שלא להאריך את כהונתו של פרופ' שיין לתקופת כהונה נוספת.

 

שאלה א: האם נכון וראוי שלא להאריך כהונתו של פרופ' שיין לתקופת כהונה נוספת?

10. לא פורסמו נימוקים כלשהם לאי הארכת הכהונה של פרופ' שיין, והוא קיבל על כך הודעה ב-SMS מראש מטה השר.

11. קיימים נימוקים כבדי משקל התומכים בהארכת כהונתו של פרופ' שיין לתקופה נוספת:

   א. יו"ר ות"ת תמכה בהמשך הכהונה, דבר המצביע על תפקודו המוצלח בכהונה הראשונה

   ב. פרופ' שיין  עומד בראש ועדות שהוקמו לטיפול בנושאים ייעודיים (מדעי הרוח, בני העדה האתיופית) שטרם סיימו עבודתן[iv].

   ג. הנוהג הקיים הוא שאקדמאים מכהנים שתי כהונות בות"ת, ואין תקדים לכך שכהונתו של חבר פעיל המעוניין בכך לא הוארכה;

   ד. אי הארכת הכהונה פוגעת קשות בתפקוד הות"ת הן בגלל ההרכב החסר, ובעיקר בגלל העדר המשכיות, מומחיות וניסיון של הנותרים בתחומים האקדמים של פרופ' שיין;

   ה. מאחר שהפעילות כחברי ות"ת דורשת למידה ונסיון, נהוג לבצע החלפה מדורגת של החברים. אי הארכת המינוי של פרופ' שיין יוצרת מצב בו יצטרכו למנות לות"ת 3-4 חברים חדשים – למעלה מחצי מהועדה.

12. "הרעיון המרכזי בהקמת הות”ת היה שתשמש כגוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה ורשויות המדינה השונות מצד אחד לבין המוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, בכל ענייני ההקצבות למערכת ההשכלה הגבוהה ותרכז את הטיפול הכולל בנושא."[v]. אי הארכת כהונתו של פרופ' שיין בהחלטה של השר ובניגוד לנימוקים המפורטים לעיל מעלה החשש שההחלטה נגועה בסיבות שפוגעות מהותית בהיותה של הות"ת גוף בלתי תלוי.

 

שאלה ב: איך ומתי למנות חברים חדשים לות"ת?

13. השאלה הראשונה בהקשר זה היא האם יש מניעה למינוי חברים חדשים לות"ת בתקופת ממשלת מעבר? לכאורה, ככל שהמדובר במינוי מקצועי של חברים בגוף בלתי תלוי שהוא ועדת משנה של תאגיד סטטוטורי, אין מניעה כזו. אבל, מהלכי השר לאי הארכת המינוי של פרופ' שיין בתקופה זו בניגוד לעמדת יו"ר ות"ת מצביעים על פגיעה במקצועיות ובאי התלות של המינויים, ולכן יש מקום לשקול החלת המגבלות החלות על ממשלת מעבר גם על מינוי חברי ות"ת חדשים.

14. הכללים הכתובים למינוי חברי ות"ת מצומצמים ביותר והם נקבעו בהחלטת מל"ג משנת 1972[vi]. הכללים אינם מפרטים דרישות כשירות לתפקיד, חובת התיעצות וכד'.

15. ע"פ הנוהג שהיה קיים עד עתה, במינוי חברי ות"ת מהאוניברסיטאות התייעץ יו"ר ות"ת עם ראשי האוניברסיטאות והביא לאישור השר מועמד/ים שהם פרופסורים מן המניין, בכירים באקדמיה (כגון רקטורים ודיקנים לשעבר), חוקרים פעילים בעלי נסיון ומומחיות, תוך הקפדה על גיוון מוסדי ותחומי.

16. ע"פ הפרסומים בעתון השר שוקל מינויו של פרופ' אריה אלדד במקומו של פרופ' יוסי שיין. פרופ' אלדד הוא אדם בעל נסיון והישגים כפוליטיקאי[vii],  וכרופא הנושא בתואר המקצועי פרופסור, אך הוא אינו בעל מעמד אקדמי בכיר, ואין לו הנסיון והמומחיות הנדרשים מחברי ות"ת האקדמאים.

17. העלאת שמו של פרופ' אלדד כמועמד להחליף את פרופ' שיין מעלה השאלה על הצורך בקביעת קריטריונים ונהלים למינוי חברי ות"ת.

18. למרות שחברי ות"ת אינם חייבים להיות חברי מל"ג, מאחר וות"ת מוגדרת כועדת משנה של מל"ג, ניתן אולי לשקול החלת נהלי מינוי חברי מל"ג על חברי ות"ת.

19. במיוחד, חשוב לעגן את חובת ההתייעצות בהליך המינוי של חברי ות"ת שהם אנשי אקדמיה.

20. מינוי נציגי ציבור לות"ת גם הוא מחייב נהלים ושקיפות, במיוחד שההחלטה הקובעת את תהליך המינוי מתייחסת במפורש לצורך במומחיות כלכלית של החברים.

 

סיכום

21. ות"ת היא גוף בעל חשיבות עליונה לקיומה ולשגשוגה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ולמילוי תפקידיה בתחומי המדע[viii], המחקר וההוראה, כפי שנקבע בחוק המל"ג.

22. היועץ מתבקש לתת דעתו על סוגיית המינויים בות"ת אל מול החשש לפגיעה ביכולתה של ות"ת לתפקד כגוף מקצועי ובלתי תלוי למילוי משימותיה החשובות.

23. במיוחד, היועץ מתבקש להתייחס לשאלת אי הארכת המינוי של פרופ' שיין בהחלטת שר בממשלת מעבר והחשש שימונה לו מחליף שאינו מתאים, וזאת ללא קריטריונים לכשירות וללא הליך מינוי שקוף.

 

בברכה,

 

 [iv] בהודעת הטקסט לפרופ' שיין ביקש ממנו ראש המטה של השר שימשיך לעמוד בראש ועדות אלו.

[viii] ות"ת הוא הגוף העיקרי המתקצב מדע בסיסי בישראל, הן באמצעות הקרן הלאומית למדע וקרנות נוספות, והן כתקצוב ישיר לאוניברסיטאות המחקר.


פייסבוק              להצטרפות לעמותה            linkedin     
לחצו כאן

 

 

 

 
 
   תשובות מומחים לשאלות
שלח שאלה למומחה
טבלת היסודות תאריך: 14/10/2018
כידוע שבטבלת היסודות , כאשר רושמים יסוד כלשהו רושמים רק את האות הראשונה , ואם יש עוד יסוד שמתחיל באותה האות מוסיפים לו עוד אות קטנה (אות שאחרי או אות לקיצור). אך מדוע, ישנם בטבלה יסודות רבים ...
 

ההנחה המובלעת בשאלה, לפיה משתמשים תחילה בשם בעל אות אחת ורק אם שם זה קיים מוסיפים אות נוספת, אינה נכונה. יש לא מעט אותיות (בנוסף ל A ) שאינן משמשות כשם יסוד ...

מרווח בתוך אטום תאריך: 7/10/2018

שלום, מה יש ברווח שבין האלקטרונים לגרעין באטום? אני יודע שהאלקטרונים זזים כל הזמן אבל מה יש במרווחים שאין בהם אלקטרונים ברגע מסויים? האפשרות היחידה שעולה לי בראש היא שיש בין ...

 

שלום,
 
   לשאלות נוספות   
 
   בשער המדע - לקט חידושים מדעיים
לומדים ותורמים לחברה: סטודנטים לתקשורת הפיקו סרטונים לחולי סרטן תאריך: 15/08/2019
שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית ספיר והמחלקה האונקולוגית בבית החולים סורוקה, יצר סדרת סרטוני הסברה על מחלות הסרטן לחולים ובני משפחותיהם.
המכללה האקדמית ספיר
בועית האהבה תאריך: 29/07/2019
כיצד מתחדש המלאי של ההורמון אוקסיטוצין בתחנות השיגור במוח שמהן הוא מופרש אל זרם הדם?
מכון ויצמן למדע
חוקרים באוניברסיטת תל אביב הדפיסו לב חי במדפסת תלת ממד תאריך: 27/06/2019
פריצת הדרך יכולה להוביל לעתיד שבו מייצרים עבורנו "חלקי חילוף" מותאמים אישית והשתלות איברים יהפכו למיותרות
אוניברסיטת תל אביב
 
   למאמרים נוספים   
 
   חיפוש באמצעות גוגל
 
   שאלות שנענו לאחרונה
 
   שאלת החודש
 
  לוח הודעות
 
  בשער האזרחות
  מאמרים למורים בנושאים אקטואליים
מהו אזרח? - אזרח ואזרחות בחברות פלורליסטיות
תרבות פוליטית
מודל הדמוקרטיה הישראלית
גלובליזציה
העם היהודי
תקשורת ופוליטיקה בישראל
השלטון המקומי בישראל
בחירות ומפלגות בישראל
אקטיביזם שיפוטי בבית-המשפט העליון ומאזן שלושת הרשויות בישראל
 
  דוחות אקדמיים
  קישור לדוח    
 
שלח שאלה למומחה   |   שמור כדף הבית   |   הוסף למועדפים   |   תנאי שימוש באתר   |   Powered By Art-Up